Kieżmarski Szczyt

Kieżmarski Szczyt – Szósty pod względem wysokości szczyt w Tatrach(wys. 2558 m n.p.m) Jeden z najpotężniejszych szczytów Tatr Wysokich na Słowacji. Wznosi się w grani bocznej, która odchodzi od Łomnicy w kierunku północno-wschodnim i jest jej najwyższym szczytem. Kieżmarski Szczyt oddzielony jest od Wideł i Łomnicy-Kieżmarską Przełęczą, od Huncowskiego Szczytu -Huncowską Przełęczą Nazwa szczytu pochodzi od Doliny Kieżmarskiej, a ta od miejscowości Kieżmark.

Pierwsi zdobywcy:

Pierwsze odnotowane wejścia David Frölich (uczeń liceum w Kieżmarku, późniejszy matematyk) ze szkolnymi kolegami i być może przewodnikiem.

Zimą pierwsi na szczycie byli Günter Oskar Dyhrenfurth i Alfred Martin 8 marca 1906.

Podstawowe informacje:

  • Cała wycieczka trwa 12 godzin
  • Trudności wejścia: Wymagana dobra kondycja fizyczna trudności na trasie porównywalne z Orlą Percią w Tatrach polskich, brak sztucznych ułatwień.
  • Wyjazd z Zakopanego o godzinie 7-tej rano, powrót o godzinie 19-tej, z Zakopanego wyjeżdżamy do Tatrzańskiej Łomnicy następnie kolejką gondolową wyjeżdżamy na Skalniate Pleso.
  • Skalniatą Dolinką idziemy na Huncowską Przełęcz i granią wychodzimy na wierzchołek Kieżmarskiego Szczytu.
  • Powrót ze szczytu tą samą drogą.

Zapewniam bezpłatnie cały potrzebny sprzęt: liny, uprząż, kask, raki, czekan…itp.

Przewodnik wysokogórski IVBV może prowadzić max 3 osoby, są to wymogi stowarzyszenia dotyczące bezpieczeństwa klientów.

Dodatkowo sugeruję ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków rozszerzone o koszty akcji ratunkowej z użyciem śmigłowca, ponieważ ratownictwo górskie na Słowacji jest płatne (koszt ubezpieczenia 12-15 zł od osoby/jeden dzień).